Okruh: Na Vŕšku

Postavte sa čelom ku kostolíku sv. Michala, zapnite si virtuálnu prehliadku Na Vŕšku a a pomocou mobilného fotoaparátu hľadajte okolo seba markre s jednotlivými fotografiami.

Spustiť virtuálnu prehliadku