Zoznam checkpointov pre historické fotografie

Hn90WTJ0q8jxUe8.jpg
Checkpoint 1. Svätoplukovo námestie - pohľad smer pešia zóna

foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk

Tóth Wilmos utzca/Ulica Viliama Tótha (za čias Rakúsko-Uhorska) - Dlhá ulica a Radničné námestie (koniec 19.stor. - zač.20.stor.) - Wilsonova  a Masarykova (po I.sv.vojne) - Hlinkova trieda(1939) - Stalingradská (1945) - Trieda V.I.Lenina(okolo r. 1970) - Stalinova - Štefánikova trieda(1990)

Dnešná pešia zóna nebola vždy iba pešou zónou..

Okolo roku 1920 bola mestským bulvárom, s najlepšími podnikmi, obchodmi a najkrajšími budovami v meste, kde sa páni prechádzali v elegantných frakoch a cylindroch s paličkou a dámy sa pýšili svojimi krásnymi róbami. Elegantná Ulica Viliama Tótha s výsadbou stromov, ktorá lemovala ulicu končila Radničným námestím (okolo r.1900). Ulica bola vydláždená a premávali po nej fiakre ťahané koňmi, ktoré parkovali pozdĺž ulice. Na mieste niekdajšieho farského kostola sv. Jakuba, postavili v r.1880 novú neorenesančnú budovu radnice. Radnica bola pôvodne štvorcového pôdorysu a severný trakt bol pristavený až neskôr. Slúžila ako dnešný mestský úrad a bývali v nej zasadnutia mestskej rady a úradníckeho zboru, ako aj zboru mestskej polície. V budove radnice fungovala napr. v r. 1933 Sporiteľňa mesta Nitry alebo aj Guttmanova reštaurácia s letnou terasou.

Viaceré budovy ako bývalá mestská radnica stoja dodnes, ale neďaleký štýlový hotel Schiller, či budovu Sedliackej banky  dnes už na námestí nenájdete  - vo vojne boli zničené bombardovaním alebo padli za obeť novej socialistickej výstavbe.

Tak napríklad aj dnes v smere od bývalej radnice napravo vidíme výstavbu, ktorá vznikla až po roku 1945. Po bombardovaní Nitry  26.3.1945 boli asanované dva súkromné domy, Sedliacka banka a Hotel Schiller a tu v r.1969 vznikla predajňa Úspech (dnešný Nitrazdroj). V  r. 1983 bol dostavaný dnešný Hotel Zobor.

Avšak budova nitrianskej všeobecnej banky bola postavená už skôr v r.1933 a patrila k zaujímavým príkladom prenikajúceho funkcionalizmu do architektúry mesta. Staviteľom budovy bol Ján Tomaschek, zo známej nitrianskej staviteľskej rodiny Tomaschekovcov.

Naľavo od radnice sú prvé domy z pôvodnej predvojnovej zástavby mesta. Najvzácnejšia je budova, kde dnes sídli Bistro Šmak. Ide o najstaršiu budovu Dolného mesta z r.1698, v ktorej kedysi rád piaristov založil prvé gymnázium v Nitre. Neskôr slúžila ako budova filiálky Dunajskej banky (1926). Vedľajšia budova slúžila ako v období komunizmu ako kancelárie mestského úradu a dole bola predajňa Sklo - porcelán. Niektoré z budov boli zbúrané a dnes sa tu nachádza budova pobočky Slovenskej sporiteľne a bývalého Domu módy.

Koncom 21.storočia prebehla úprava dnešnej pešej zóny a opätovne sprístupnená 5.júla 1996. Spoločnými silami tu architekt Ing. arch.Tibor Zelenický a umelci akad.mal.Marián Źilík, akad.soch. Jaroslav Košš  a mnohí ďalší spolupracovníci vytvorili nový priestor, ktorý každou drobnosťou odkazuje na históriu tohto miesta.

zdroj:

VNUK, V. : Prechádzka starou Nitrou Svätoplukovo námestie, Mostná ulica a okolie.Nitra 2020

NOVÁK, J- PROČKA, R.E. : Architektúra 20.storočia v Nitre, Stav poznania.Krakow 2017

LFR1llAI1DaDTLB.jpg
Checkpoint 2. Zo Svätoplukovho námestia smer divadlo a pošta

foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk

Námestie sv. Jakuba (zhruba do konca 19.stor.) - Divadelné námestie (okolo r.1884 - až 1894) - Kossuthovo námestie (zač.20.stor.) - Divadelné námestie ( okolo r.1919 - 1923) - Štefánikovo námestie (okolo r.1923 - 1938) -  Tisovo námestie (od r.1939) - Leninovo námestie (po II.sv. vojne) - Svätoplukovo námestie (od r.1990)

Svätoplukovo námestie malo v minulosti rôzne názvy a kedysi ho tvoril celý blok mestskej zástavby so svojimi námestiami a ulicami.

Prvotný názov Námestie sv. Jakuba bol odvodený podľa Kostola sv. Jakuba, ktorý postavili asi v druhej polovici 13. storočia. Bol najvýznamnejším mestským kostolom s piatimi oltármi a nachádzal sa na mieste, kde je dnes umiestnený Morový stĺp, ktorý bol postavený v roku 1882 na pamiatku morovej epidémie.  V dôsledku bojov bol kostol viackrát poškodený a vypálený a preto ho v roku 1786 zbúrali. Stáť zostala iba veža kostola, ktorá neskôr ustúpila výstavba novej radnice. Železný kríž z veže Kostola sv. Jakuba sa zachoval a dodnes sa nachádza nad jaskyňou sv. Svorada na Zobore. V okolí kostola bol aj cintorín, kde sa pochovávalo do polovice 18. storočia.

Zaujímavosťou bolo aj umiestnenie praniera pre odsúdených z roku 1635 na námestí sv. Jakuba, ktorý slúžil na verejné tresty. Vinníci boli pripútavaní a vystavení za previnenia rôzneho druhu na posmech okoloidúcich.

Námestie bolo vždy miestom stretnutí, slávností, osláv, sprievodov, demonštrácií ale aj   trhoviskom a miestom nástupu na povozy. V roku 1923 na námestí bol slávnostne privítaný aj prezident ČSR T. G. Masaryk a v roku 1936 prezident ČSR Dr. Edvard Beneš. 

Časť zástavby - vtedajšie Námestie sv. Jakuba bolo vydlaždené bolo v roku 1876.  Neskôr v medzivojnovom období bolo autobusovou stanicou. Zo vtedajšieho Štefánikovho námestia premávali viaceré autobusové spoje, v roku 1928 aj diaľkový spoj do Levíc a v roku 1931 do Bratislavy.

Divadelné umenie dominuje v Nitre oddávna, už v roku 1883 tu otvorili Nitrianske župné divadlo, ktoré bolo zmenšenou kópiou niekdajšieho Národného divadla v Budapešti. Vtedajšiu budovu divadla využívalo aj kino Invalid a Republika. V tomto období nieslo námestie názov Divadelné námestie.

Neskôr bolo premenované na Kossuthovo námestie. V tomto období bolo námestie stále ešte prirodzeným ukončením mestskej zástavby, ktorá tvorila kompaktný blok a neskôr ustúpila výstavbe Divadla Andreja Bagara (1992) (boli tu ulice ako Prievozská, ďalej začínala Krížna a Telegdyho) . V roku 1931 bola otvorená nová budova Poštovného a telegrafného úradu, súčasná budova Pošty.  Pred novou budovou sa ešte v tomto období nachádzalo trhovisko.

Od roku 1939 hovoríme o Tisovom námestí, v roku 1942 pribudla aj fontána. V roku 1942-1944 bolo námestie miestom vítania frontových vojakov, Pribinových a Cyrilometodských slávností, Dožinkových slávností, stretnutia Hlinkovej mládeže ap.

Po 2. svetovej vojne a bombardovaní zostalo na už Leninovom námestí torzo budovy divadla. Námestiu dominovala socha V.I.Lenina a neskôr na mieste divadla stála tribúna, ktorá sa využívala pri rôznych oslavách.

Dnes je niekdajšie menšie námestie súčasťou Svätoplukovho námestia, prirodzeným centrom mesta a naďalej miestom stretnutí a oddychu mešťanov a návštevníkov.

zdroj:

VNUK, V. : Prechádzka starou Nitrou Svätoplukovo námestie, Mostná ulica a okolie.Nitra 2020

vFIX229GFZZUEvv.jpg
Checkpoint 3. Na Vŕšku

foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk

Szet Andras Domb - Vršok sv. Ondreja(koniec 19.stor. - začiatok 20.stor.) - Na vršku - Námestie sv. Jána Bosca - Námestie Mieru, Andrejova a Vurumova ulica (50.roky 20.stor.) - Mierové námestie(okolo r.1985) - Na Vŕšku, Mariánska ulica, Ul.Jozefa Vuruma(zač.21.stor.) - Na Vŕšku

 

Lokalita Na Vŕšku má v sebe určitú magickosť. Preneste sa s nami do minulosti, kedy sa tu konali pravidelné trhy, či sa tu mešťania stretávali pri pive či káve.

Dominantou lokality je Rímsko-katolícky kostol sv. Michala, ktorý bol postavený na mieste staršieho románskeho kostola sv. Michala asi z 9. storočia, okolo ktorého bolo archeologickým výskumom dokumentované rozsiahle stredoveké pohrebisko. Kostolík bol zničený a po roku 1630 bol už v ruinách. Súčasný Kostol sv. Michala je malá sakrálna baroková stavba z roku 1739, ktorú dal postaviť vážený nitriansky mešťan a niekoľkonásobný richtár Lukáš Brezovič z vďaky za ukončenie morovej epidémie. Od roku 1830 až do roku 1931 býval okolo Kostola sv. Michala vykladací trh.

V strede strešného štítu kstolíka sa nachádza výklenok so sochou sv. Michala archanjela (od známeho nitrianskeho sochára Júliusa Bártfaya). Po obvode kostola sú umiestnené reliéfy Krížovej cesty od nitrianskeho sochára a kovotepca Jozefa Meszárosa.

V minulosti (v medzivojnovom období) sa priamo v priestore pred kostolom nachádzali dva meštianske domy. Majiteľom jedného z domov bolo Mesto Nitra, neskôr Áron Weiner. Sídlila tu kaviareň a čapovalo sa tu plzenské pivo. Domy boli asanované v roku 1943, z dôvodu, že príliš zužovali ulicu a dochádzalo tu k častým dopravným nehodám.

Po ľavej strane kostola stála a dodnes stojí rímskokatolícka dolnomestská fara. V tomto priestore býval kedysi trh (od roku 1830). Znovuodkrytie historickej cesty z dlažby z kopaného kameňa z 2.pol. 18.storočia, vytvorilo z ulice medzi farou a kostolíkom pešiu zónu (od r.2010).

Po pravej strane kedysi stála budova Nitrianskej všeobecnej banky (pôvodne Nitrianskej sporiteľnej banky),  dlhé roky tu bola aj lekáreň. Budova bola zbombardovaná 26. marca 1945 a dnes ju už nevidíme (teraz parkovisko k neďalekému hotelu Capital).

Posledná budova na pravej strane je budova bývalej Rímskokatolíckej ľudovej školy, ktorá bola postavená v roku 1782. Neskôr v roku 1892 bola stavba úplne obnovená, ale stále slúžila svojmu pôvodnému účelu. Ešte v roku 1993 sa tu nachádzala Základná deväťročná škola (ZDŠka). V súčasnosti budova slúži ako Archív Mesta Nitry.

V bezprostrednej blízkosti kostola sa v súčasnosti nachádza pamätník padlých v II. svetovej vojne, ktorý bol kedysi umiestnený pred kostolom. Pred kostolom do roku 2002 stála aj socha Piety, ktorá  bola znovuobjavená a zreštaurovaná v r.1998 a dnes nachádza vyššie nad kostolíkom, na jej pôvodnom mieste.

 

zdroj:

VNUK, V. : Prechádzka starou Nitrou Svätoplukovo námestie, Mostná ulica a okolie.Nitra 2020

cYwQWbmNuMDlH2k.jpg
Checkpoint 4. Roh Kupeckej a Svätoplukovho námestia

foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk

Radničné námestie (približne do r.1920) - (Krížna - neskôr Engelova ulica- dnes neexistuje) - (Telegdyho - neskôr Malošpitálska - Gystínyiho - Ulica Československej armády - dnes neexistuje)) - Hlavné námestie(okolo r.1920)

- od roku 1977 všetky ulice asanované a dnes súčasť Svätoplukovho námestia

 

Dnešná Kupecká ulica prirodzene ústi do Svätoplukovho námestia, ale kedysi  (až do roku 1977) pokračovala zástavba ďalej a vedľa posledného domu (dnes čínska reštaurácia), viedla úzka ulička Krížna ulica ďalej smerom k vtedajšej Mostovej ulici a k hradu. Hneď vedľa začínal celý blok mestskej zástavby, so svojimi uličkamia  a námestiami,  ktorý bol asanovaný kvôli výstavbe nového námestia s divadlom.

Krížna ulica začínala Braunovým národným hotelom (neskôr hotel Simplon a v období socializmu bola budova vlastníctvom Optima, n.p.), ktorý bol pompéznym  miestom s príjemnou kaviarňou. Aj vedľa stojace domy tvorili kompaktnú a elegantnú mestskú zástavbu a patrili viacerým nitrianskym rodinám (Goldbergerovci, Csernyákovci). V týchto budovách boli kaviarne, fotoslužba, sklenár, neskôr národná lotéria Sazka - Športka, národný podnik Lovena  a ďalšie služby občanom mesta. Pred budovami stávali koče, fiakre, neskôr aj omnibusy a taxíky, ktoré dopravili mešťanov tam,kam potrebovali.

Smerom k vtedajšiemu námestiu viedla aj niekdajšia Telegdyho ulica, od ktorej sa začínal ďalší rozsiahly blok mestskej zástavby a v jej ústí bolo mestské trhovisko. V tomto bloku sa nachádzal napríklad aj krásny dvojvežičkový palác Jozefa Engela (nitrianskeho filantropa), ktorý v roku 1896 vyhorel a už nebol obnovený.

Na prelome 19. a 20.storočia sa neďaleko začiatku dnešnej Kupeckej ulice nachádzala aj mestská studňa. V medzivojnovom období (asi od r.1928) tu bolo miesto odkiaľ sa riadila doprava- stál tu policajt, ako aj na iných miestach v meste.

 

zdroj:

VNUK, V. : Prechádzka starou Nitrou Svätoplukovo námestie, Mostná ulica a okolie.Nitra 2020

3mpX75f8TjNukpu.jpg
Checkpoint 5. Budova bývalého mestského domu

foto / Nitriansky samosprávny kraj – Archív Ponitrianskeho múzea v Nitre

Budova neorenesančnej radnice bola postavená v roku 1880 - 1882 podľa projektu nitrianskeho staviteľa Jána Lyku. Projekt neskôr prepracoval mestský inžinier Karol Meyer. V roku 1882 tu bol dokonca ubytovaný so svojím sprievodom rakúsko-uhorský arciknieža Jozef. V roku 1911 sa uskutočnila prístavba mestského domu podľa projektu mestského staviteľa Ing. Michala Gyulaiho, v roku 1912 ju realizoval nitriansky architekt Ján Tomaschek.  Dnes je jednou z posledných renesančných stavieb Dolného mesta. Po oslobodení v r. 1945 tu sídlil prvý Mestský národný výbor, nachádzala sa tu mimo iného i sobášna sieň. Budova radnice plnila svoj účel až do roku 1990, bola sídlom Mestského úradu.

Dnes je budova národnou kultúrnou pamiatkou a má tu sídlo Turistické informačné centrum Nitra a Ponitrianske múzeum v Nitre.

Ponitrianske múzeum v Nitre je regionálne múzeum vlastivedného typu a v súčasnosti vlastní viac ako 84 000 zbierkových predmetov z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré prezentuje verejnosti.

Prvými zberateľmi boli profesori a študenti piaristického gymnázia. Uložené sú tu unikátne skvosty archeológie  v stálej expozícii Skvosty dávnovekého Slovenska. Okrem stálach expozícií, dlhodobých a krátkodobých výstav sa v reprezentačných priestoroch uskutočňujú spoločenské akcie – prednášky, diskusné večery, koncerty a pod. 
www.muzeumnitra.sk

Zobraziť 3D Virtuálnu prehliadku Ponitrianského múzea

Turistické informačné centrum Nitra vzniklo u 1993.V tejto budove sídlo od roku 2001, zastrešuje oblasť cestovného ruchu pre Mesto Nitra.

Základnou činnosťou prevádzky je poskytovať regionálne informácie z oblasti cestovného ruchu, zabezpečovať sprievodcovský servis, skenovanie, kopírovanie dokumentov, službu výlepu plagátov na mestských informačných skružiach. Špecializuje sa na predaj publikácií, suvenírov a propagačnýchmateriálov o Nitre a Slovensku. Je predajným miestom siete Ticketportal. V informačnom centre je možnosť free internetu. Disponuje databázou služieb cestovného ruchu v meste (ubytovanie, stravovanie, voľný čas), vedie databázy poskytovateľov služieb, firiem, organizácií, inštitúcií, zdravotníckych zariadení.  Turistické informačné centrum Nitra je členom Asociácie informačných centier Slovenska /AICES/ so sídlom v Liptovskom Mikuláši.
www.nitra.eu