Checkpoint 5. Budova bývalého mestského domu

checkpoint_after.jpg
checkpoint_before.jpg

Budova neorenesančnej radnice bola postavená v roku 1880 - 1882 podľa projektu nitrianskeho staviteľa Jána Lyku. Projekt neskôr prepracoval mestský inžinier Karol Meyer. V roku 1882 tu bol dokonca ubytovaný so svojím sprievodom rakúsko-uhorský arciknieža Jozef. V roku 1911 sa uskutočnila prístavba mestského domu podľa projektu mestského staviteľa Ing. Michala Gyulaiho, v roku 1912 ju realizoval nitriansky architekt Ján Tomaschek.  Dnes je jednou z posledných renesančných stavieb Dolného mesta. Po oslobodení v r. 1945 tu sídlil prvý Mestský národný výbor, nachádzala sa tu mimo iného i sobášna sieň. Budova radnice plnila svoj účel až do roku 1990, bola sídlom Mestského úradu.

Dnes je budova národnou kultúrnou pamiatkou a má tu sídlo Turistické informačné centrum Nitra a Ponitrianske múzeum v Nitre.

Ponitrianske múzeum v Nitre je regionálne múzeum vlastivedného typu a v súčasnosti vlastní viac ako 84 000 zbierkových predmetov z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré prezentuje verejnosti.

Prvými zberateľmi boli profesori a študenti piaristického gymnázia. Uložené sú tu unikátne skvosty archeológie  v stálej expozícii Skvosty dávnovekého Slovenska. Okrem stálach expozícií, dlhodobých a krátkodobých výstav sa v reprezentačných priestoroch uskutočňujú spoločenské akcie – prednášky, diskusné večery, koncerty a pod. 
www.muzeumnitra.sk

Zobraziť 3D Virtuálnu prehliadku Ponitrianského múzea

Turistické informačné centrum Nitra vzniklo u 1993.V tejto budove sídlo od roku 2001, zastrešuje oblasť cestovného ruchu pre Mesto Nitra.

Základnou činnosťou prevádzky je poskytovať regionálne informácie z oblasti cestovného ruchu, zabezpečovať sprievodcovský servis, skenovanie, kopírovanie dokumentov, službu výlepu plagátov na mestských informačných skružiach. Špecializuje sa na predaj publikácií, suvenírov a propagačnýchmateriálov o Nitre a Slovensku. Je predajným miestom siete Ticketportal. V informačnom centre je možnosť free internetu. Disponuje databázou služieb cestovného ruchu v meste (ubytovanie, stravovanie, voľný čas), vedie databázy poskytovateľov služieb, firiem, organizácií, inštitúcií, zdravotníckych zariadení.  Turistické informačné centrum Nitra je členom Asociácie informačných centier Slovenska /AICES/ so sídlom v Liptovskom Mikuláši.
www.nitra.eu

Galéria

Checkpoint 5. Budova bývalého mestského domu
foto / Nitriansky samosprávny kraj – Archív Ponitrianskeho múzea v Nitre
Checkpoint 5. Budova bývalého mestského domu
foto / Nitriansky samosprávny kraj – Archív Ponitrianskeho múzea v Nitre
Checkpoint 5. Budova bývalého mestského domu
foto / Nitriansky samosprávny kraj – Archív Ponitrianskeho múzea v Nitre
Navigovať k cieľu