Checkpoint 4. Roh Kupeckej a Svätoplukovho námestia

checkpoint_after.jpg
checkpoint_before.jpg
Nasnímať historickú fotografiu Zobraziť virtuálnu prehliadku

Radničné námestie (približne do r.1920) - (Krížna - neskôr Engelova ulica- dnes neexistuje) - (Telegdyho - neskôr Malošpitálska - Gystínyiho - Ulica Československej armády - dnes neexistuje)) - Hlavné námestie(okolo r.1920)

- od roku 1977 všetky ulice asanované a dnes súčasť Svätoplukovho námestia

 

Dnešná Kupecká ulica prirodzene ústi do Svätoplukovho námestia, ale kedysi  (až do roku 1977) pokračovala zástavba ďalej a vedľa posledného domu (dnes čínska reštaurácia), viedla úzka ulička Krížna ulica ďalej smerom k vtedajšej Mostovej ulici a k hradu. Hneď vedľa začínal celý blok mestskej zástavby, so svojimi uličkamia  a námestiami,  ktorý bol asanovaný kvôli výstavbe nového námestia s divadlom.

Krížna ulica začínala Braunovým národným hotelom (neskôr hotel Simplon a v období socializmu bola budova vlastníctvom Optima, n.p.), ktorý bol pompéznym  miestom s príjemnou kaviarňou. Aj vedľa stojace domy tvorili kompaktnú a elegantnú mestskú zástavbu a patrili viacerým nitrianskym rodinám (Goldbergerovci, Csernyákovci). V týchto budovách boli kaviarne, fotoslužba, sklenár, neskôr národná lotéria Sazka - Športka, národný podnik Lovena  a ďalšie služby občanom mesta. Pred budovami stávali koče, fiakre, neskôr aj omnibusy a taxíky, ktoré dopravili mešťanov tam,kam potrebovali.

Smerom k vtedajšiemu námestiu viedla aj niekdajšia Telegdyho ulica, od ktorej sa začínal ďalší rozsiahly blok mestskej zástavby a v jej ústí bolo mestské trhovisko. V tomto bloku sa nachádzal napríklad aj krásny dvojvežičkový palác Jozefa Engela (nitrianskeho filantropa), ktorý v roku 1896 vyhorel a už nebol obnovený.

Na prelome 19. a 20.storočia sa neďaleko začiatku dnešnej Kupeckej ulice nachádzala aj mestská studňa. V medzivojnovom období (asi od r.1928) tu bolo miesto odkiaľ sa riadila doprava- stál tu policajt, ako aj na iných miestach v meste.

 

zdroj:

VNUK, V. : Prechádzka starou Nitrou Svätoplukovo námestie, Mostná ulica a okolie.Nitra 2020

Galéria

Checkpoint 4. Roh Kupeckej a Svätoplukovho námestia
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 4. Roh Kupeckej a Svätoplukovho námestia
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 4. Roh Kupeckej a Svätoplukovho námestia
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 4. Roh Kupeckej a Svätoplukovho námestia
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 4. Roh Kupeckej a Svätoplukovho námestia
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 4. Roh Kupeckej a Svätoplukovho námestia
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 4. Roh Kupeckej a Svätoplukovho námestia
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 4. Roh Kupeckej a Svätoplukovho námestia
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 4. Roh Kupeckej a Svätoplukovho námestia
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 4. Roh Kupeckej a Svätoplukovho námestia
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 4. Roh Kupeckej a Svätoplukovho námestia
foto / Nitriansky samosprávny kraj – Archív Ponitrianskeho múzea v Nitre
Checkpoint 4. Roh Kupeckej a Svätoplukovho námestia
foto / Nitriansky samosprávny kraj – Archív Ponitrianskeho múzea v Nitre
Checkpoint 4. Roh Kupeckej a Svätoplukovho námestia
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Navigovať k cieľu