Checkpoint 2. Zo Svätoplukovho námestia smer divadlo a pošta

checkpoint_after.jpg
checkpoint_before.jpg
Nasnímať historickú fotografiu Zobraziť virtuálnu prehliadku

Námestie sv. Jakuba (zhruba do konca 19.stor.) - Divadelné námestie (okolo r.1884 - až 1894) - Kossuthovo námestie (zač.20.stor.) - Divadelné námestie ( okolo r.1919 - 1923) - Štefánikovo námestie (okolo r.1923 - 1938) -  Tisovo námestie (od r.1939) - Leninovo námestie (po II.sv. vojne) - Svätoplukovo námestie (od r.1990)

Svätoplukovo námestie malo v minulosti rôzne názvy a kedysi ho tvoril celý blok mestskej zástavby so svojimi námestiami a ulicami.

Prvotný názov Námestie sv. Jakuba bol odvodený podľa Kostola sv. Jakuba, ktorý postavili asi v druhej polovici 13. storočia. Bol najvýznamnejším mestským kostolom s piatimi oltármi a nachádzal sa na mieste, kde je dnes umiestnený Morový stĺp, ktorý bol postavený v roku 1882 na pamiatku morovej epidémie.  V dôsledku bojov bol kostol viackrát poškodený a vypálený a preto ho v roku 1786 zbúrali. Stáť zostala iba veža kostola, ktorá neskôr ustúpila výstavba novej radnice. Železný kríž z veže Kostola sv. Jakuba sa zachoval a dodnes sa nachádza nad jaskyňou sv. Svorada na Zobore. V okolí kostola bol aj cintorín, kde sa pochovávalo do polovice 18. storočia.

Zaujímavosťou bolo aj umiestnenie praniera pre odsúdených z roku 1635 na námestí sv. Jakuba, ktorý slúžil na verejné tresty. Vinníci boli pripútavaní a vystavení za previnenia rôzneho druhu na posmech okoloidúcich.

Námestie bolo vždy miestom stretnutí, slávností, osláv, sprievodov, demonštrácií ale aj   trhoviskom a miestom nástupu na povozy. V roku 1923 na námestí bol slávnostne privítaný aj prezident ČSR T. G. Masaryk a v roku 1936 prezident ČSR Dr. Edvard Beneš. 

Časť zástavby - vtedajšie Námestie sv. Jakuba bolo vydlaždené bolo v roku 1876.  Neskôr v medzivojnovom období bolo autobusovou stanicou. Zo vtedajšieho Štefánikovho námestia premávali viaceré autobusové spoje, v roku 1928 aj diaľkový spoj do Levíc a v roku 1931 do Bratislavy.

Divadelné umenie dominuje v Nitre oddávna, už v roku 1883 tu otvorili Nitrianske župné divadlo, ktoré bolo zmenšenou kópiou niekdajšieho Národného divadla v Budapešti. Vtedajšiu budovu divadla využívalo aj kino Invalid a Republika. V tomto období nieslo námestie názov Divadelné námestie.

Neskôr bolo premenované na Kossuthovo námestie. V tomto období bolo námestie stále ešte prirodzeným ukončením mestskej zástavby, ktorá tvorila kompaktný blok a neskôr ustúpila výstavbe Divadla Andreja Bagara (1992) (boli tu ulice ako Prievozská, ďalej začínala Krížna a Telegdyho) . V roku 1931 bola otvorená nová budova Poštovného a telegrafného úradu, súčasná budova Pošty.  Pred novou budovou sa ešte v tomto období nachádzalo trhovisko.

Od roku 1939 hovoríme o Tisovom námestí, v roku 1942 pribudla aj fontána. V roku 1942-1944 bolo námestie miestom vítania frontových vojakov, Pribinových a Cyrilometodských slávností, Dožinkových slávností, stretnutia Hlinkovej mládeže ap.

Po 2. svetovej vojne a bombardovaní zostalo na už Leninovom námestí torzo budovy divadla. Námestiu dominovala socha V.I.Lenina a neskôr na mieste divadla stála tribúna, ktorá sa využívala pri rôznych oslavách.

Dnes je niekdajšie menšie námestie súčasťou Svätoplukovho námestia, prirodzeným centrom mesta a naďalej miestom stretnutí a oddychu mešťanov a návštevníkov.

zdroj:

VNUK, V. : Prechádzka starou Nitrou Svätoplukovo námestie, Mostná ulica a okolie.Nitra 2020

Galéria

Checkpoint 2. Zo Svätoplukovho námestia smer divadlo a pošta
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 2. Zo Svätoplukovho námestia smer divadlo a pošta
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 2. Zo Svätoplukovho námestia smer divadlo a pošta
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 2. Zo Svätoplukovho námestia smer divadlo a pošta
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 2. Zo Svätoplukovho námestia smer divadlo a pošta
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 2. Zo Svätoplukovho námestia smer divadlo a pošta
foto / Nitriansky samosprávny kraj – Archív Ponitrianskeho múzea v Nitre
Checkpoint 2. Zo Svätoplukovho námestia smer divadlo a pošta
foto / Nitriansky samosprávny kraj – Archív Ponitrianskeho múzea v Nitre
Checkpoint 2. Zo Svätoplukovho námestia smer divadlo a pošta
foto / Nitriansky samosprávny kraj – Archív Ponitrianskeho múzea v Nitre
Checkpoint 2. Zo Svätoplukovho námestia smer divadlo a pošta
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 2. Zo Svätoplukovho námestia smer divadlo a pošta
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Navigovať k cieľu