Checkpoint 1. Svätoplukovo námestie - pohľad smer pešia zóna

checkpoint_after.jpg
checkpoint_before.jpg
Nasnímať historickú fotografiu Zobraziť virtuálnu prehliadku

Tóth Wilmos utzca/Ulica Viliama Tótha (za čias Rakúsko-Uhorska) - Dlhá ulica a Radničné námestie (koniec 19.stor. - zač.20.stor.) - Wilsonova  a Masarykova (po I.sv.vojne) - Hlinkova trieda(1939) - Stalingradská (1945) - Trieda V.I.Lenina(okolo r. 1970) - Stalinova - Štefánikova trieda(1990)

Dnešná pešia zóna nebola vždy iba pešou zónou..

Okolo roku 1920 bola mestským bulvárom, s najlepšími podnikmi, obchodmi a najkrajšími budovami v meste, kde sa páni prechádzali v elegantných frakoch a cylindroch s paličkou a dámy sa pýšili svojimi krásnymi róbami. Elegantná Ulica Viliama Tótha s výsadbou stromov, ktorá lemovala ulicu končila Radničným námestím (okolo r.1900). Ulica bola vydláždená a premávali po nej fiakre ťahané koňmi, ktoré parkovali pozdĺž ulice. Na mieste niekdajšieho farského kostola sv. Jakuba, postavili v r.1880 novú neorenesančnú budovu radnice. Radnica bola pôvodne štvorcového pôdorysu a severný trakt bol pristavený až neskôr. Slúžila ako dnešný mestský úrad a bývali v nej zasadnutia mestskej rady a úradníckeho zboru, ako aj zboru mestskej polície. V budove radnice fungovala napr. v r. 1933 Sporiteľňa mesta Nitry alebo aj Guttmanova reštaurácia s letnou terasou.

Viaceré budovy ako bývalá mestská radnica stoja dodnes, ale neďaleký štýlový hotel Schiller, či budovu Sedliackej banky  dnes už na námestí nenájdete  - vo vojne boli zničené bombardovaním alebo padli za obeť novej socialistickej výstavbe.

Tak napríklad aj dnes v smere od bývalej radnice napravo vidíme výstavbu, ktorá vznikla až po roku 1945. Po bombardovaní Nitry  26.3.1945 boli asanované dva súkromné domy, Sedliacka banka a Hotel Schiller a tu v r.1969 vznikla predajňa Úspech (dnešný Nitrazdroj). V  r. 1983 bol dostavaný dnešný Hotel Zobor.

Avšak budova nitrianskej všeobecnej banky bola postavená už skôr v r.1933 a patrila k zaujímavým príkladom prenikajúceho funkcionalizmu do architektúry mesta. Staviteľom budovy bol Ján Tomaschek, zo známej nitrianskej staviteľskej rodiny Tomaschekovcov.

Naľavo od radnice sú prvé domy z pôvodnej predvojnovej zástavby mesta. Najvzácnejšia je budova, kde dnes sídli Bistro Šmak. Ide o najstaršiu budovu Dolného mesta z r.1698, v ktorej kedysi rád piaristov založil prvé gymnázium v Nitre. Neskôr slúžila ako budova filiálky Dunajskej banky (1926). Vedľajšia budova slúžila ako v období komunizmu ako kancelárie mestského úradu a dole bola predajňa Sklo - porcelán. Niektoré z budov boli zbúrané a dnes sa tu nachádza budova pobočky Slovenskej sporiteľne a bývalého Domu módy.

Koncom 21.storočia prebehla úprava dnešnej pešej zóny a opätovne sprístupnená 5.júla 1996. Spoločnými silami tu architekt Ing. arch.Tibor Zelenický a umelci akad.mal.Marián Źilík, akad.soch. Jaroslav Košš  a mnohí ďalší spolupracovníci vytvorili nový priestor, ktorý každou drobnosťou odkazuje na históriu tohto miesta.

zdroj:

VNUK, V. : Prechádzka starou Nitrou Svätoplukovo námestie, Mostná ulica a okolie.Nitra 2020

NOVÁK, J- PROČKA, R.E. : Architektúra 20.storočia v Nitre, Stav poznania.Krakow 2017

Galéria

Checkpoint 1. Svätoplukovo námestie - pohľad smer pešia zóna
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 1. Svätoplukovo námestie - pohľad smer pešia zóna
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 1. Svätoplukovo námestie - pohľad smer pešia zóna
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 1. Svätoplukovo námestie - pohľad smer pešia zóna
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 1. Svätoplukovo námestie - pohľad smer pešia zóna
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 1. Svätoplukovo námestie - pohľad smer pešia zóna
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 1. Svätoplukovo námestie - pohľad smer pešia zóna
foto / Nitriansky samosprávny kraj – Archív Ponitrianskeho múzea v Nitre
Checkpoint 1. Svätoplukovo námestie - pohľad smer pešia zóna
foto / Nitriansky samosprávny kraj – Archív Ponitrianskeho múzea v Nitre
Checkpoint 1. Svätoplukovo námestie - pohľad smer pešia zóna
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Navigovať k cieľu