Checkpoint 3. Na Vŕšku

checkpoint_after.jpg
checkpoint_before.jpg
Nasnímať historickú fotografiu Zobraziť virtuálnu prehliadku

Szet Andras Domb - Vršok sv. Ondreja(koniec 19.stor. - začiatok 20.stor.) - Na vršku - Námestie sv. Jána Bosca - Námestie Mieru, Andrejova a Vurumova ulica (50.roky 20.stor.) - Mierové námestie(okolo r.1985) - Na Vŕšku, Mariánska ulica, Ul.Jozefa Vuruma(zač.21.stor.) - Na Vŕšku

 

Lokalita Na Vŕšku má v sebe určitú magickosť. Preneste sa s nami do minulosti, kedy sa tu konali pravidelné trhy, či sa tu mešťania stretávali pri pive či káve.

Dominantou lokality je Rímsko-katolícky kostol sv. Michala, ktorý bol postavený na mieste staršieho románskeho kostola sv. Michala asi z 9. storočia, okolo ktorého bolo archeologickým výskumom dokumentované rozsiahle stredoveké pohrebisko. Kostolík bol zničený a po roku 1630 bol už v ruinách. Súčasný Kostol sv. Michala je malá sakrálna baroková stavba z roku 1739, ktorú dal postaviť vážený nitriansky mešťan a niekoľkonásobný richtár Lukáš Brezovič z vďaky za ukončenie morovej epidémie. Od roku 1830 až do roku 1931 býval okolo Kostola sv. Michala vykladací trh.

V strede strešného štítu kstolíka sa nachádza výklenok so sochou sv. Michala archanjela (od známeho nitrianskeho sochára Júliusa Bártfaya). Po obvode kostola sú umiestnené reliéfy Krížovej cesty od nitrianskeho sochára a kovotepca Jozefa Meszárosa.

V minulosti (v medzivojnovom období) sa priamo v priestore pred kostolom nachádzali dva meštianske domy. Majiteľom jedného z domov bolo Mesto Nitra, neskôr Áron Weiner. Sídlila tu kaviareň a čapovalo sa tu plzenské pivo. Domy boli asanované v roku 1943, z dôvodu, že príliš zužovali ulicu a dochádzalo tu k častým dopravným nehodám.

Po ľavej strane kostola stála a dodnes stojí rímskokatolícka dolnomestská fara. V tomto priestore býval kedysi trh (od roku 1830). Znovuodkrytie historickej cesty z dlažby z kopaného kameňa z 2.pol. 18.storočia, vytvorilo z ulice medzi farou a kostolíkom pešiu zónu (od r.2010).

Po pravej strane kedysi stála budova Nitrianskej všeobecnej banky (pôvodne Nitrianskej sporiteľnej banky),  dlhé roky tu bola aj lekáreň. Budova bola zbombardovaná 26. marca 1945 a dnes ju už nevidíme (teraz parkovisko k neďalekému hotelu Capital).

Posledná budova na pravej strane je budova bývalej Rímskokatolíckej ľudovej školy, ktorá bola postavená v roku 1782. Neskôr v roku 1892 bola stavba úplne obnovená, ale stále slúžila svojmu pôvodnému účelu. Ešte v roku 1993 sa tu nachádzala Základná deväťročná škola (ZDŠka). V súčasnosti budova slúži ako Archív Mesta Nitry.

V bezprostrednej blízkosti kostola sa v súčasnosti nachádza pamätník padlých v II. svetovej vojne, ktorý bol kedysi umiestnený pred kostolom. Pred kostolom do roku 2002 stála aj socha Piety, ktorá  bola znovuobjavená a zreštaurovaná v r.1998 a dnes nachádza vyššie nad kostolíkom, na jej pôvodnom mieste.

 

zdroj:

VNUK, V. : Prechádzka starou Nitrou Svätoplukovo námestie, Mostná ulica a okolie.Nitra 2020

Galéria

Checkpoint 3. Na Vŕšku
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 3. Na Vŕšku
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 3. Na Vŕšku
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 3. Na Vŕšku
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 3. Na Vŕšku
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Checkpoint 3. Na Vŕšku
foto / fotografie z kníh Prechádzka starou Nitrou, Ing. Vladimír Vnuk
Navigovať k cieľu