header image

MestovMeste

Nitra je mesto, ktoré sa oplatí navštíviť!
Poďte sa spolu s nami pozrieť ako to tu u nás vyzeralo kedysi!
Prejdite sa mestom a preneste sa v čase do dôb dávno minulých.

MestovMeste

Nitra je mesto, ktoré sa oplatí navštíviť!
Poďte sa spolu s nami pozrieť ako to tu u nás vyzeralo kedysi!
Prejdite sa mestom a preneste sa v čase do dôb dávno minulých.

O meste

Nitra je jedným z najstarších miest na Slovensku, ktoré vzniklo na siedmich pahorkoch. Dá sa o nej povedať, že predstavuje raj pre archeológov. Okrem bohatej histórie je Nitra známa aj ako centrum poľnohospodárstva, či mesto mladých, keďže tu sídlia dve vysoké školy, a to Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita.

Územie Nitry je takmer tridsaťtisíc rokov nepretržite obývané. V Nitre sídlil knieža Pribina, ktorý dal v meste postaviť a vysvätiť prvý kresťanský kostol na Slovensku. Kráľ Rastislav na toto územie pozval solúnskych bratov Konštantína a Metoda, aby medzi našimi predkami šírili kresťanskú vieru v ich rodnej reči. Konštantínovi tiež vďačíme za prvé slovanské písmo- hlaholiku.

Najdominantnejšou pamiatkou mesta je Nitriansky hrad, ktorý bol už v minulosti mocnou pevnosťou, ktorá odolala aj mongolským útokom. Do hradu sa vchádza z Horného mesta. Horné mesto je najpôsobivejšia časť Nitry, ozdobená vzácnymi historickými budovami, akými sú napríklad Kostol sv. Petra a Pavla, Malý a Veľký seminár s diecéznou knižnicou, v ktorej sú stovky vzácnych kníh, prvotlačí a rukopisov, Kluchov palác, ktorého roh podopiera kamenný obor Atlanta, Nitranmi dôverne nazývaný Corgoň. Nitriansky hrad spolu s opevnením je najväčším stredovekým hradiskom.

Nitra- to sú ale aj nové štvrte a sídliská, ulice a cesty, parky a parčíky, reliéfy a sochy, sú to aj nové moderné budovy, upravené priestranstvá, podniky a závody. Uskutočňujú sa tu aj pravidelné výstavy v areáli Agrokomplexu, jedinom výstavisku tohto druhu na Slovensku.

Mapa

Vieš kde bolo Divadelné námestie, Krížna ulica alebo Ulica Československej armády?

Ak nie, prezri si mapku, ktorú vidíš nižšie, nájdi si svoj checkpoint, postav sa na to miesto a zobrazí sa ti dávna Nitra..

LEGENDA

Historická fotografia (checkpoint)

Virtuálna prehliadka

Počet checkpointov 5
Počet fotografií 41
Počet návštev 49
Počet návštevníkov 137

Ovládanie aplikácie

Ovládanie webovej aplikácie Mesto v meste je jednoduché. V prípade, že chcete navštíviť niektoré z miest, kliknite na značku na interaktívnej mape alebo na vybraný checkpoint v zozname checkpointov.Po zobrazení detailu si môžete prečítať stručný popis, spustiť navigáciu alebo keď sa už na danom mieste nahádzate, prezrieť historickú fotografiu (kliknutím na "Nasnímať").
Aby ste mohli aplikáciu používať, je na zaćiatku potrebné zadať Vášu emailovú adresu a udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov
Aplikácia je určená primárne pre mobilné zariadenia, ktoré musia spĺňať nasledovné požiadavky:

Aplikácia musí mať udelený prístup k polohe zariadenia

Aplikácia musí mať udelený prístup ku kamere

Použité zariadenie musí byť mobil alebo tablet

Použité zariadenie musí disponovať funkčným gyroskopickým senzorom

V prípade absencie gyroskopu, je možné používať aplikáciu v ombedzenom režime. Simulácia otáčania je možná pohybom prsta po obrazovke zariadenia

Test zariadenia